10 proměnných, které vám pomohou lépe profilovat zákazníka a mapovat jeho cestu

Musíte dobře zmapovat cestu zákazníka, abyste skutečně porozuměli vašemu vzájemnému vztahu.

U vašich zákazníků určitě budete mít několik kontaktních bodů. Zvláště, pokud se soustředíte na více specifických produktů. Profilování skupin zákazníků je praktické, abyste pochopili, kde jsou největší hodnotové příležitosti i kde existují rezervy. Na základě toho začněte definovat, kolik si můžete skutečně dovolit investovat do vztahu.

Zde je několik proměnných pro profilování zákazníků, se kterými je třeba začít:

Fáze životního cyklu

Životní cyklus zákazníka je makro pohled na jeho cestu. Zaměřuje se na nejhodnotnější fáze vztahu se zákazníkem: na to, jak přilákáte nové lidi, jak je přivádíte, jak vztah kultivujete a jak si zákazníka nakonec udržíte.

Vypočítejte, kolik zákazníků máte v každé fázi životního cyklu a kolik zaniklo nebo bylo ztraceno. Efektivní způsob budování tohoto profilu je segmentace RFV (Recency – Frequency – Value segmentace).

NPS

Net Promoter Score zkoumá spokojenost zákazníků na základě jednoduché otázky: „Na stupnici od 1 do 10, jaká je pravděpodobnost, že doporučíte ABC své rodině a přátelům?“

Sbírejte a profilujte úrovně NPS na cestě zákazníka a porozumějte tomu, kdo jsou vaši klíčoví propagátoři a kritici. Je to skvělý indikátor slabých míst a okamžiků pravdy.

Demografie

Pochopili jste tedy fáze životního cyklu a spokojenost zákazníků, nyní můžete začít hledat profily zákazníků v těchto skupinách. Demografické údaje zahrnují faktory, jako je věk, pohlaví, výše příjmů a rodinný stav. Pomohou vám vytvořit si obraz o tom, pro koho mapujete cestu zákazníka.

Potřeby a cíle

Emocionální potřeby a očekávání vašich zákazníků vám umožní komunikovat s nimi mnohem smysluplnějším způsobem, než umí čistě transakční metriky.

Zvažte hnací síly očekávání zákazníků a to, jak se budou lišit. Někteří zákazníci mohou být například motivováni pocitem pokroku, zatímco sociální cíle mohou být pro ostatní důležitější.

Čas

Jak dlouho máte vztah se svými zákazníky? Čas je důležitým faktorem při zvažování cesty zákazníka: cesta může být velmi odlišná pro dlouhodobé zákazníky (kteří mohli projít několika cykly opakovaného nákupu nebo lépe rozumí vašemu produktu) a novými zákazníky.

Opt-in

Musíte zvážit, se kterými zákazníky můžete komunikovat a na jakém základě. GDPR a ochranu údajů nelze podceňovat. Vaše schopnost ovlivnit vztah se zákazníkem bude možná pouze, pokud budete mít souhlas.

Zapojení

Úrovně zapojení by měly být monitorovány. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je podívat se na to, s kolika potenciálními dostupnými kontaktními body zákazník skutečně komunikuje. 

LTV

Celoživotní hodnota zákazníka vás bude informovat, kde je nejlepší investovat váš marketingový rozpočet a pro které zákazníky navrhujete zážitek.

Umístění

Zvažte rozdíly v tom, kde žijí spotřebitelé a kde obchodují. Bude to mít vliv na konkurenci a na „misi“, na které je váš zákazník.

Využijte kanály

Využití kanálu zahrnuje:

  • Komunikační kanály – preference a použití zařízení a médií.
  • Nákupní kanály – kde zákazníci nakupují (online, offline) a jejich repertoár nákupního chování.

Sleduje co nejvíce z těchto proměnných, abyste mohli určit, která je pro vaše obchodní a marketingové cíle nejdůležitější.

 

-bb-

Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova