Basic tips on how to present your company on the Internet

Základní tipy, jak svou firmu efektivně prezentovat na internetu

Málokterá firma neexistuje na internetu. A není se čemu divit. Internet nabízí celou řadu výhod a zjednodušení oproti kamennému prodeji, a to jak ze strany zákazníka, tak ze strany prodejce. V nastalé konkurenci je ovšem nutné připravit takovou nabídku, která klienty skutečně zaujme. A navzdory častým představám není cena skutečně jediným kritériem, které hraje roli v rozhodovacím procesu klientů. Zde je několik tipů na to, jak by měla vypadat vaše prezentace na internetu tak, abyste z ní z prodejního hlediska  vytěžili maximum.

Sociální a profesní sítě

Jak uvádí web Entrepreneur, internet dnes už z velké části tvoří sociální a profesní sítě. To, že si založíte webové stránky, ještě neznamená, že budete jakkoliv vidět. Zaměřte se tedy na efektivní prezentaci vaší firmy i mezi klíčovými a cílovými uživateli na sociálních sítích.

Vybudování důvěry

Zákazníci jsou na internetu nedůvěřiví. Hezké a profesionálně vypadající webové stránky si dnes může dovolit téměř každý. To samozřejmě neznamená, že design vašeho webu nehraje roli. Znamená to ovšem, že musíte u návštěvníka vašeho webu získat důvěru. Jak? Nejlepší je pozitivní zpětná vazba zákazníků. Zakomponujte do vašeho webu diskuzní fórum, sdílejte na hlavní stránce doporučení vašich současných i bývalých klientů a zapojte vaše produkty do různých hodnotících kampaní mezi spotřebiteli.

Slevy

Speciální akce a slevy fungují velice dobře. Pokud je dostatečně propagujete i mimo váš web, přitáhnou na vaše stránky řadu nových potenciálních zákazníků. Úspěch slev tkví nejenom v tom, že nabídnete zboží levněji, ale také v tom, že zákazníkovi vlastně ulehčíte složité vybírání. Zlevněný produkt je totiž jasná volba.

Nesnažte se nic skrývat

Buďte ke klientům upřímní a nesnažte se nic „ututlat“. Ceny uvádějte vždy úplné, zahrňte do nich všechny poplatky, a předejděte všem nepříjemným překvapením, která by na klienta mohla čekat.

Přihlášení k novinkám

Udržte si klienty, kteří mají o vaše produkty, a to tím, že jim dáte možnost přihlásit se k vašemu newsletteru. Ten poté využívejte nejenom k propagaci vašich produktů, ale k informování klientů o vývoji v celém oboru, o novinkách a o zajímavostech. Jedině tak bude mít váš bulletin úspěch.

 

-mm-

Basic tips on how to present your company on the Internet

There are only few companies that are not present on the Internet. And there is no surprise in that: the Internet offers many conveniences and simplifications as compared to physical selling, felt by both the customer and the seller. But with regards to the competition on the Internet, you need to give the prospects and offer that will truly engage them. And contrary to the popular belief, price is not the only criterion in the decision process of clients. Here are tips on how to make your Internet presentation so that you get as much as possible out of it sales-wise.

Social and professional networks

As Entrepreneur states, the Internet today is already largely made up of social and professional networks. Just because you set up a website does not mean that you will be visible in any way. You should therefore focus on presenting your company effectively even among key and target users on social networks.

Building trust

Clients are paranoid then it comes to the Internet. Today, virtually anybody can afford a nice and professional-looking website. This, of course, does not mean that your web design does not have any impact on the client. But it does mean that you need to make the prospect trust you. How? The best way is to provide a positive feedback of your clients. Incorporate a discussion forum into your website, share the testimonials of your current as well as past clients and have your products included in various rating campaigns organized by consumers.

Discounts

Special offers and discounts work very well. If you promote them sufficiently even outside of your webpage, they will bring many new prospects to your website. The attractiveness of discounts is not just in the fact that you offer a product cheaper than others, but that you also make the decision simpler for the client. A discounted product is an automatic choice.

Do not try to hide anything

Be honest with your clients and do not try to hide anything. Always state full prices, including all fees, and eliminate any unpleasant surprises that would wait for your clients.

News subscription

Keep the prospects interested in your products by giving them the option to subscribe to your newsletter. Do not use it just to promote your products, but mainly inform the clients about the development in the field as a whole, about news and interesting facts. Only then will your bulletin be successful.

 

-mm-

    Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele