4 tips on how to always keep a positive attitude in sales

4 tipy, jak si při prodeji udržet vždy pozitivní přístup

Každý prodejce, pokud chce dosáhnout úspěchu, se musí naučit udržet si pozitivní přístup i tváří v tvář neúspěchům, které k obchodní činnosti nevyhnutelně patří. Jestliže jste ve stresu, nedaří se vám, bojíte se odmítnutí nebo z nějakého jiného důvodu nejste v psychické pohodě, projeví se to na vašich obchodních výsledcích i na tom, jak vás budou během jednání vnímat vaši potenciální klienti. Každý obchodník by se měl umět dostat do určité prodejní nálady, měl by si umět srovnat své emoce, a v této náladě zůstat co nejdéle během toho, co se snaží prodávat. V tomto článku vám přineseme návod, jak této nálady dosáhnout a jak si ji udržet.

Představujte si úspěch

Překonávejte momentální diskomfort, například v podobě neúspěchu u klienta, a to tím, že si budete vizualizovat úspěch. Představujte si, jaké to bude, až dosáhnete vašeho měsíčního plánu, nebo až dostanete odměny za jeho překročení.

Obklopte se motivujícím pracovním prostředím

Dalším krokem je podle blogu společnosti HubSpot vhodné nastavení vašeho pracovního prostředí. Musíte pracovat v komfortu, obklopit se věcmi, které máte rádi, a celkově se cítit v daném prostředí v pohodě.

Poslouchejte hudbu, která vám dodá pozitivní náladu

Každý má trochu jinou citlivost vůči hudbě, ale do určité míry působí na emoce nás všech. Zjistěte, jaká hudba vám pomůže se „nakopnout“ a nastavit na prodejní činnost tak, abyste prodávali energicky a s elánem.

Praktikujte single-tasking

Na cokoliv, co chcete dělat dobře, se musíte soustředit. Proto je potřeba, abyste eliminovali rušivé prvky a aktivity, které vás inspirují k prokrastinaci. Soustřeďte se pouze na prodej a nechte se danou činností zcela pohltit.

 

-mm-

 

4 tips on how to always keep a positive attitude in sales

Every salesperson who wants to achieve success has to learn to keep a positive mindset even in the face of the failures that are associated with sales. If you are stressed, not doing well, afraid of rejection or for some other reason not in a good mental state, it will be reflected in your sales success and in how your potential clients perceive you during meetings. Every salesperson should be able to get into a certain sales mode, contain their emotions and stay that way for as long as they are engaged in selling. In this article, we will give you tips on how to get in the mood and how to maintain it.

Visualize your success

Use visualisation of success to overcome discomfort, for example rejection by the client. Imagine what it will be like when you reach your monthly target or get bonuses for exceeding it.

Surround yourself with a motivational working environment

Another step, according the HubSpot blog, is to set up your work environment. You have to be comfortable at work, so surround yourself with things you like and feel at ease in your workspace.

Listen to music that creates a positive attitude

Everyone has a slightly different sensitivity to music, but to a certain extent it affects emotions in everybody. Find out what kind of music helps you boost your mood and get you ready for sales with zest and energy.

Practice single-tasking

You have to concentrate on anything you want to do well. Therefore, you need to eliminate all disruptive elements and activities that lead to procrastination. Concentrate solely on sales and let yourself be completely absorbed by the activity.

 

-mm-

 

    Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu