Are you facing a drop in sales? 5 things you must start doing now

Čelíte propadu v prodeji? 5 věcí, které musíte začít ihned dělat

Občasným propadům v prodejních číslech se žádný obchodní zástupce nevyhne. To ale neznamená, že když k takovému propadu dojde, tak s tím daný prodejce nic nemá dělat. Ať už jsou důvody propadu externí a neovlivnitelné, nebo naopak ovlivnitelné, vždy je nutné se ujistit, že děláte pět následujících klíčových věcí, které vám pomohou opět dosáhnout vysokých prodejních čísel.

Poznejte svého zákazníka.

Jak uvádí Forbes, svého zákazníka byste měli znát lépe, než zná on sebe. Mějte jasno v tom, kdo je váš ideální klient, a upravte vaší nabídku tak, aby vyhovovala různým věkovým, sociálním či demografickým skupinám, které do vaší cílové skupiny spadají.

Upravte prodejní procesy potřebám klientů.

Upravte časování, plánování a realizaci vašich prodejních aktivit tak, aby jejich harmonogram odpovídal potřebám zákazníků.

Vhled do motivace klienta.

Zákazníci vědí co chtějí a nevadí jim své motivace sdílet. Není potřeba složitých průzkumů trhu. Získejte vhled do rozhodovacích procesů vašich klientů přímo od vašich zákazníků.  

Prodej coby kolektivní aktivita.

Víc hlav víc ví a prodej již dávno není věcí jednotlivců. Jedná se o vhodně vybalancovanou kombinaci marketingu, prodeje, zákaznického servisu a finančního plánování. Udělejte proto z vašich prodejních procesů kolektivní aktivitu.

Pracujte s názorovými autoritami.

Každá cílová skupina nebo určitá komunita má určité názorové autority, ať už se jedná o různá fóra, odborné servery nebo magazíny, které do jisté míry určují názory a motivace těchto skupin. Měli byste znát, jaké názorové autority uznává vaše cílová skupina, a využívat tuto znalost ve vašich obchodních aktivitách.

 

-mm- 

Are you facing a drop in sales? 5 things you must start doing now

 No business representative can avoid drops in sales from time to time. But this doesn't mean that when this happens, the salesperson shouldn't do anything about it. Whether the reasons for the drop are external and cannot be influenced, or whether they can, you must start by making sure that you follow the following five basic pieces of advice that will help you reach high sales numbers again.

Know your customer.

As Forbes states, you should know your clients better than they know themselves. Know who your ideal customer is and adjust your offer so that it suits the various age, social and demographic groups that fall within your audience.

Adapt the sales process to the needs of your clients.

Adjust the timing, planning and realization of your sales processes so that the time line corresponds to the needs of your clients.

Have an insight into clients' motivations.

Customers know what they want and they don't mind sharing their motivations. You don't need to conduct complex market research. Get an insight into decision-making processes by talking directly to your clients.

Sales as a collective activity.

The more the merrier. Sales is now not an activity dominated by individuals. It requires a well-balanced combination of marketing, sales, customer service and financial planning. This is why you should make sales a collective activity.

Keep opinion leaders in mind.

Each target group or community has its own opinion leaders. They may include forums, professional servers, individuals or magazines that, to a certain extent, influence the opinions and motivations of these groups. You should know who the opinion leaders of your audience are and use that knowledge to your advantage in your business activities.

 

-mm-

    Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu