How to achieve a work-life balance as a salesperson

Jak docílit vyváženosti osobního a pracovního života v obchodní profesi

Prodejci jsou velmi často obětí takzvaného syndromu vyhoření. Jedním z důvodů je fakt, že se jedná o profesi, u které je často velmi těžké skloubit osobní a pracovní život.

Pro dobro všech, a stejně tak pro úspěch v osobní i pracovní sféře vašeho života, je nutné, abyste byli spokojeni a našli vhodnou kombinaci obou těchto nesourodých světů. Poradíme vám jak na to.

Mějte pevně danou pracovní dobu

Podle serveru INC.com je s prodejní profesí často spojena nutnost přizpůsobovat se časově potenciálním klientům. Je ale nutné, aby tato ochota měla určité, předem dané hranice, které zároveň neohrozí váš úspěch v práci.

Udělejte si proto vždy na dva týdny předem důkladný rozpis, kdy budete pracovat a kdy už ne. S tímto kalendářem seznamte rodinu a využívejte jej i v práci.

Neberte si práci domů

Velmi častým problémem je míchání osobního a pracovního života. Lidé si často v práci vyřizují osobní věci a pak po troškách pracují i doma. Neustále kontrolují telefon a e-mail, případně se připravují.

Samozřejmě, že občas se mohou výjimečně vyskytnout mimořádné události, které zapříčiní, že musíte nějakou práci udělat z domova. Obecně byste ale měli oba světy striktně oddělovat a vždy se naplno věnovat pouze jednomu z nich.

Plánujte dovolenou předem

Pro prevenci syndromu vyhoření je velice důležité, jak trávíte dovolenou a jak si ji plánujete. Zasloužený odpočinek je nutný a práce vždy může počkat.

Zařiďte si věci tak, abyste skutečně mohli zcela odložit pracovní telefon a vrátit se k němu až na konci dovolené, a to aniž byste měli výčitky, že se bez vás v práci něco neobejde. Aktivní dovolená, při které si odpočinete, a kterou předem dobře naplánujete, je zcela zásadní pro spokojenost v práci i v osobním životě.

-mm-

How to achieve a work-life balance as a salesperson

Salespeople are often victims of „burnout“ syndrome. One of the reasons is that it's a profession that makes it difficult to find a good work-life balance.

Being satisfied and finding a suitable combination of the two worlds is good for everybody. We'll tell you how to do it.

Have firmly set working hours

According to INC.com, sales professionals need to adjust to the schedules of their prospective clients. However, it's necessary to keep this willingness within clear, pre-defined limits which don't keep you from being successful.

You should always make a thorough two-week schedule of your on and off-work hours. Make your family familiar with this calendar and use it at work.

Don't take work home

A very frequent problem is mixing your personal life and work. People often deal with personal stuff at work, and then keep working a little when they're home. They keep checking their phone and e-mail, or they get things ready.

Of course, there might be emergency situations that make you work from home from time to time. But generally you should strictly separate the two worlds, and always give your full attention to just one of them.

Plan your vacation ahead

The way you spend your vacation and the way you plan it is important for preventing burnout. A well-deserved rest is important, work can wait.

Schedule things so that you can really put down your phone, and then pick it up at the end of your vacation without feeling guilty that there are things that require your presence at work. A well-planned, active vacation will make you feel relaxed, and is crucial for your happiness both at work and in your personal life.

-mm-  

    Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele