Každý úspěšný prodej po telefonu projde těmito šesti fázemi

Prodej po telefonu si mezi prodejci coby prodejní technika vydobyl velmi nelichotivé místo. Většina lidí nemá telefonní prodej ráda, i když se jedná v drtivé většině o zcela nutnou součást obchodní profese. Mnoho obchodníků má z oslovování klientů po telefonu neurčitý strach. Pokud se však postupuje uvědoměle a systematicky, může vás telefonní prodej i vyloženě bavit. Je však nutné dodržovat určitý postup a vědět, čeho v jednotlivých fázích hovoru s klientem musíte dosáhnout.

Tuto obecnou osnovu prodejního telefonního hovoru přinesl Forbes.

První fáze: Úvod

Představujete nejen sebe, ale i váš produkt a to, co z něho může potenciální klient mít. To vše pokud možno stručně, úderně a takovým způsobem, abyste podnítili klientovu zvědavost.

Druh fáze: Získání důvěry

Navoďte dobrou atmosféru neformálním povídáním, vytipujte si, co klienta zajímá a jaké jsou jeho priority. Tato fáze by ale měla trvat velmi krátko a neměla by vás zdržovat od přistoupení k obchodním záležitostem.

Třetí fáze: Analýza potřeb

Pokládejte klientovi otázky a nechte jej mluvit. Vaším úkolem v této fázi je zjistit, jaké jsou jeho požadavky a priority.

Čtvrtá fáze: Prezentace produktu

Je třeba, abyste nepředstavovali produkt jako takový, ale akcentovali benefity, které z jeho používání budou plynout zákazníkovi.

Pátá fáze: Nacenění

Přirozeně přejít k otázce ceny, časového hlediska a podpisu smlouvy. Před samotným přejitím k této fázi musíte mít jasno, jestli nemá klient nějaké námitky a pochybnosti, případně je musíte vyřešit.

Šestá fáze: Rekapitulace a prodej

Zopakujte, co jste si domluvili, nastavte časovou osu celého prodeje, zeptejte se na doporučení a uzavřete obchod.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova