Připravte si akviziční strategii na rok 2021

Letos vládne všude nejistota. Dokonce i organizace, které jsou dnes stále silné a úspěšné, se musí připravit na přizpůsobení svého přístupu na strategické úrovni, aby obstály v roce 2021.

Budujte kulturu získávání zpětné vazby v reálném čase

Z nedávné studie Harvard Business Review vyplynulo, že firmy, které kontaktují potenciální zákazníky do hodiny od obdržení jejich dotazu, zvýší téměř sedmkrát pravděpodobnost nákupu než u ty, které odpovídají byť jen o hodinu později. Kupující v segmentu B2B jsou spotřebiteli také v jejich osobním životě a coby spotřebitelé dnes vyžadují bezprostřednost. Jsme zvyklí na okamžité odpovědi chatbotů v reálném čase. Tomu se musí přizpůsobit i váš přístup.

Obchodníci musí přijmout agilitu

Digitální transformace není novým konceptem – digitální zážitky a online nákupy tady byly už před pandemií. Dokonce i v B2B segmentu. Podle společnosti Forrester se očekává, že tržby B2B elektronického obchodování budou do roku 2023 představovat až 17 % všech prodejů B2B. Vaše firma musí být ve svém přístupu agilní. Zajistěte, aby byl váš prodejní tým připraven prodávat kupujícím na dálku. Identifikujte nová, jedinečná prodejní místa, která uspokojí potřeby měnícího se trhu. Osvojte si digitální a sociální platformy, abyste oslovili také mladší publikum kupujících.

Rozhodování na základě dat

Pro převedení co největšího počtu spotřebitelů na zákazníky a poskytnutí mimořádného zážitku musí ve vašich strategických rozhodnutích hrát důležitou roli data. Vaši prospekti mají přístup ke všem informacím, které potřebují, během několika sekund, takže je obecné emaily nijak neosloví. V roce 2021 bude tedy klíčové přizpůsobení a relevance - ať už jde o hlubší pochopení vašich ideálních kupujících, přizpůsobení vašich následných akcí obohacenými daty nebo použití behaviorální analýzy k identifikaci nejvíce zapojených potenciálních zákazníků.

Business Intelligence a automatizace

Společnost EY nedávno uvedla, že 41 % společností investuje do akcelerace automatizace, aby se připravilo na svět po krizi. Automatizace nebo zdokonalení procesu vyhledávání pomocí výkonného SaaS je spolehlivý způsob, jak vybudovat své obchodní potrubí. Investice do vašeho podnikového webu může být tím nejlepším způsobem. Software pro reverzní sledování IP odhaluje identitu návštěvníků vašeho webu, sleduje jejich chování a poskytuje vám množství dat v reálném čase.

 

-bb-

Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova