4 doporučení, jak elegantně sladit prodejní a marketingové procesy

Mnoho organizací trpí v důsledku rozporu mezi prodejem a marketingem, ať už jde o střet dvou kultur nebo nedostatečné porozumění mezi týmy. Sladění cílů a účelu nakonec prospěje i rozvoji podnikání. Ale jak na to?

Zaměřte se na základní cíle

Ujistěte se, že obě strany – obě oddělení chápou své cíle a cíle společnosti jako celku. Při stanovování obchodních cílů pro konkrétní období se ujistěte, že máte klíčového zástupce z každého týmu, který je schopen přispět do diskuse a vyslechnout kolegy pracující v různých odděleních a tlumočit výstupy zpět do svého týmu. To umožňuje prodeji a marketingu pochopit jejich širší roli v kontextu podnikání.

Rovněž stojí za to rozdělit větší cíle na malé. Díky tomu je vyhlídka na dosažení každého z nich mnohem realističtější pro vizualizaci a po dosažení každého z nich se celkově zvýší morálka. Jakmile oba týmy důkladně porozumí tomu, co dělá ten druhý, mohou začít slaďovat své procesy.

Je potřeba také sladit lidi dohlížející na procesy v těchto oblastech. To znamená povzbudit je, aby spolupracovali a každý den spolu mluvili. Získejte při každé příležitosti zpětnou vazbu a „buy-in“ od zúčastněných stran napříč odděleními. Nikdo by neměl být dlouho jediným vlastníkem nějaké činnosti, protože všechno by mělo založeno na spolupráci a otevřeném kolektivním zlepšování.

Nastavte standardy a pravidla

Každý potřebuje pevnou strukturu a rámec, zejména když pracuje na splnění společného cíle s různými odděleními. Zde přicházejí na řadu standardy a pravidla. Zpočátku vytvořte soubor standardů nebo hodnot, které každý zaměstnanec ve svém týmu zná a dodržuje. Zaměřte se na kulturu, která staví zákazníka na první místo a co mu poskytuje další hodnotu.

Poté se definujte konkrétnější pravidla, která poskytují parametry pro prodej i marketing, aby fungovaly uvnitř. Například:

  • Dohodněte se na parametrech kvalifikace obchodních leadů.
  • Definujte, jaké informace je třeba získat, kdy a kým.
  • Přiřaďte různé typy marketingové obsahu různým osobnostem zákazníků nebo fázím procesu.
  • Určete vhodný čas pro sledování zpětné vazby po odeslání obsahu.
  • Nastavte počet a povahu pokusů kontaktovat potenciálního zákazníka.
  • Rozhodněte se, kdy přestanete oslovovat potenciálního zákazníka, který nereaguje.

Využijte technologie ve svůj prospěch

Zmapujte, jak mohou vaše obsahové a technologické nástroje podporovat každou část prodejního procesu, a ujistěte se, že jsou v souladu také s fázemi vašeho CRM. Propojte vše pomocí technologie. Ujistěte se, že lidé, kteří řídí cestu zákazníka v každém bodě, to chápou. V případě potřeby poskytněte vysvětlení a školení, abyste zajistili, že bude technologie skutečně použita.

Například push notifikace, na které vaši potenciální zákazníci zareagují jsou skvělé, pokud na ně zareagují okamžitě i vaši obchodní zástupci. Metriky jsou zase ideální pro obsah, pokud marketing ví, co s těmito informacemi dělat a tak podobně.

Nikdy nezapomeňte na své lidi

Nakonec, jakkoli jsou důležité procesy, nikdy byste neměli zapomenout, že je řídí lidé. Vždy potřebujete lidi, kteří podporují vaše cíle a jsou motivováni k jejich dosažení, aby bylo možné sladit procesy. Nepokoušejte se implementovat příliš mnoho změn příliš rychle. Vždy udržujte všechny zapojené do změn, přijímejte palubní otázky, dotazy a návrhy a spolupracujte s nimi.

Pokud máte za sebou ty správné lidi z prodeje i marketingu, budete moci vytvářet, provozovat a vyvíjet procesy, které budou dokonale sladěné a vysoce úspěšné.

 

-bb-

Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova